Quản lý quy hoạch

 

1. Các Quyết định về quy hoạch của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Quyết định số 164/CP ngày 19/08/1965 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Cơ điện.

- Quyết định số 281/CN ngày 21/04/1969 của Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Thái về việc duyệt địa điểm Trường Đại học Cơ điện.

- Quyết định số 12/TTg ngày 12/01/1971 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp đất xây dựng trường Đại học Cơ điện.

- Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

- Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 21/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Thái Nguyên.

2. Bản đồ quy hoạch (file đính kèm)

3. Kế hoạch thực hiện quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn