Kế hoạch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp thiết bị

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

 

Mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo

 

 

1

Trang bị bổ sung máy tính, sửa chữa thiết bị cho các phòng thí nghiệm

2015

2.000

2

Trang bị nâng cấp hệ thống máy chủ

2015

250

3

Trang bị bàn ghế giảng đường, giá sách thư viện

2015

300

4

Trang bị khác

2015

150

 

Mua sách cho thư viện

 

 

5

Mua sách trong và ngoài nước

2015

1.500

 

Tổng cộng

 

4.200

Tin mới hơn

Tin cũ hơn