Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Quản trị - Phục vụ được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-TCCB ngày 06/03/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

1. Chức năng

Phòng Quản trị - Phục vụ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực: Quản trị, thiết bị, y tế, xây dựng và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện chức năng quản lý các dự án quy hoạch phát triển, các dự án đầu tư xây dựng, trang thiết bị và mua sắm;

b) Thực hiện chức năng quản lý sử dụng cơ sở vật chất đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả;

c) Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho CBVC và sinh viên;

d) Công tác an toàn và PCCC;

đ) Thực hiện các công tác khác.

 

Nhiệm vụ chi tiết:

 

1. Thực hiện chức năng quản lý các dự án quy hoạch phát triển, các dự án đầu tư xây dựng, trang thiết bị và mua sắm

a) Các dự án quy hoạch phát triển, các dự án đầu tư xây dựng, trang thiết bị:

- Đầu mối xây dựng kế hoạch đầu tư các dự án trình các cấp có thẩm quyền và Hiệu trưởng xem xét, quyết định;

- Theo dõi thực hiện dự án;

- Quản lý khối lượng công việc và tài chính của dự án;

- Quản lý hồ sơ dự án.

b) Mua sắm vật tư, trang thiết bị:

- Căn cứ kế hoạch kinh phí hàng năm phối hợp với các Phòng, Ban chức năng xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị cho các đơn vị trong trường, trình các cấp có thẩm quyền, Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng;

- Cấp phát vật tư, trang thiết bị.

2. Thực hiện chức năng quản lý sử dụng cơ sở vật chất đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả

a) Quản lý diện tích đất được Nhà nước giao, bao gồm quản lý trên thực địa và hồ sơ, bản đồ quy hoach đã được duyệt;

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Phường, Thành phố, Tỉnh Thái Nguyên thực hiện công tác lập quy hoạch, quản lý, sử dụng đất hợp lý, đúng mục đích;

c) Quản lý sử dụng các công trình xây dựng (giảng đường, ký túc xá, khu thể thao, sân đường...) và các công trình xây dựng khác, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa chống xuống cấp theo sự phân công của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

d) Quản lý trang thiết bị (Thiết bị NCKH, thí nghiệm, các thiết bị trên giảng đường, khu ký túc xá...) và các loại thiết bị khác, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sửa chữa chống xuống cấp, điều chuyển, thanh lý tài sản theo quy định;

đ) Đề xuất ban hành các quy định về quản lý, định mức và tiêu chuẩn sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại và mạng máy tính... Trực tiếp quản lý, sử dụng, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa hệ thống điện, nước và điện thoại;

e) Quản lý ô tô, xăng dầu: Lập sổ theo dõi số km/tuần của từng xe phù hợp với lệnh điều động xe, lập sổ theo dõi cấp pháp xăng, dầu theo định mức đã quy định, lập sổ theo dõi tình trạng hỏng hóc, lịch bảo dưỡng, sửa chữa. Tổ chức thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa xe.

3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho CBVC và sinh viên

a) Thực hiện công tác y tế dự phòng, chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong khu vực trường;

b) Xây dựng nội quy phòng bệnh, phòng dịch, nội quy phòng khám, chữa bệnh, vệ sinh công cộng và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nội quy. Thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường;

c) Tổ chức định kỳ kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, học sinh, khám chữa bệnh cho cán bộ, học sinh theo quy định;

d) Thực hiện sơ, cấp cứu và giới thiệu chuyển viện theo quy định của ngành y tế làm các thủ tục cấn thiết cho cán bộ viên chức và người lao động, sinh viên đi giám định y khoa, xác nhận nghỉ ốm theo đúng quy định hiện hành;

đ) Quản lý hồ sơ sức khỏe, thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế cho cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên của nhà trường. Thực hiện quản lý thu chi tài chính bảo hiểm y tế theo đúng quy định;

e) Lập kế hoạch mua thuốc và quản lý thuốc, báo cáo thanh quyết toán đúng nguyên tắc Nhà nước quy định. Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho công tác y tế của trường;

h) Thống kê báo cáo tình hình dịch bệnh, bệnh xã hội, bệnh lây của cán bộ viên chức, HSSV điều trị tại cơ sở y tế của trường, bệnh viện các trường hợp phải nghỉ công tác, học tập và những tình hình đặc biệt về sức khỏe của CBVC, HSSV cho Nhà trường.

4. Công tác an toàn và PCCC

a) Phối hợp thực hiện công tác về an toàn lao động như: Soạn thảo nội quy làm việc trong phòng thí nghiệm, quy trình kỹ thuật sử dụng các thiết bị áp lực, bức xạ và hóa chất độc hại...;

b) Quản lý hệ thống chống sét, hệ thống tiếp địa và thiết bị phòng chống cháy nổ;

c) Phục vụ các lớp tập huấn bồi dưỡng về sử dụng thiết bị, phòng cháy chữa cháy và trạng bị bảo hộ lao động cho các đơn vị;

d) Phối hợp với các đơn vị trong trường và địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

5. Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn