Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

(triệu đồng)

1

Sửa chữa nhà ký túc xá

2015

2.000

2

Sửa chữa nhà làm việc xưởng thực tập, giảng đường

2015

2.000

3

Xây dựng sân báo đá cỏ nhân tạo thứ 2

2015

800

4

Cải tạo khu nhà D

2015

2.000

5

Xây dựng khu đồi E

2015

600

6

Xây dựng nhà tuyển sinh

2015

1.200

7

Sửa chữa nhà hiệu bộ

2015

1.500

8

Xây dựng văn phòng xưởng thực tập

2015

5.200

9

Xây dựng thư viện

2015

6.500

10

Trang bị hệ thống đun nước tắm cho sinh viên

2015

400


Tổng cộng


22.200

Tin mới hơn

Tin cũ hơn