Danh sách CBVC phòng Quản trị - Phục vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Ngọc Kiên

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thái Vĩnh

Phó phòng

3

Nguyễn Quang Thọ

Phó phòng

4

Trần Thị Hà

Nhân viên

5

Nguyễn Xuân Nam

Nhân viên

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Nhân viên

7

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Nhân viên

8 Nguyễn Đình Thanh Nhân viên
9 Dương Văn Bính Nhân viên
10 Nguyễn Thanh Ngọc Nhân viên
11

Dương Thị Thúy Hà

Tổ trưởng

12
Nguyễn Thị Vững Nhân viên
13

Đào Việt Hòa

Nhân viên

14

Nguyễn Văn Lân

Nhân viên

15

Dương Văn Thanh

Nhân viên

16

Nguyễn Tiến Dũng

Nhân viên

17

Nguyễn Văn Anh

Nhân viên

18

Pham Hữu Tâm

Nhân viên

19 Nguyễn Văn Tùng Nhân viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn