Danh sách CBVC phòng Quản trị - Phục vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Ngọc Kiên

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thái Vĩnh

Phó phòng

3

Nguyễn Quang Thọ

Phó phòng

4

Trần Thị Hà

Nhân viên

5

Vũ Thị Tuyên

Nhân viên

6

Nguyễn Thị Chúc

Nhân viên

7

Nguyễn Xuân Nam

Nhân viên

8

Nguyễn Thị Vân Anh

Nhân viên

9

Nguyễn Văn Tùng

Nhân viên

10

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Nhân viên

11

Lê Mạnh Tuân

Nhân viên

12 Nguyễn Đình Thanh Nhân viên
13 Dương Văn Bính Nhân viên
14 Dương Văn Thiết Nhân viên
15 Nguyễn Thanh Ngọc Nhân viên
16 Văn Tiến Mạnh Nhân viên
17

Dương Thị Thúy Hà

Tổ trưởng

18

Phạm Thị Liên

Nhân viên

19
Nguyễn Thị Vững Nhân viên
20 Cao Thị Ngọc Nhân viên
21

Đào Việt Hòa

Nhân viên

22

Nguyễn Văn Lân

Nhân viên

23

Dương Văn Thanh

Nhân viên

24

Nguyễn Tiến Dũng

Nhân viên

25

Nguyễn Văn Anh

Nhân viên

26

Pham Hữu Tâm

Nhân viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn