Danh sách CBVC phòng Quản trị - Phục vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Ngọc Kiên

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thái Vĩnh

Phó phòng

3

Nguyễn Quang Thọ

Phó phòng

4

Trần Thị Hà

Nhân viên

5

Nguyễn Xuân Nam

Nhân viên

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Nhân viên

7 Nguyễn Đình Thanh Nhân viên
8 Nguyễn Thanh Ngọc Nhân viên
9

Dương Thị Thúy Hà

Tổ trưởng

10
Nguyễn Thị Vững Nhân viên
11

Đào Việt Hòa

Nhân viên

12

Nguyễn Văn Lân

Nhân viên

13

Nguyễn Tiến Dũng

Nhân viên

14

Pham Hữu Tâm

Nhân viên

15 Nguyễn Văn Tùng Nhân viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn