Danh sách CBVC phòng Quản trị - Phục vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Ngọc Kiên

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thái Vĩnh

Phó phòng

3

Nguyễn Quang Thọ

Phó phòng

4

Trần Thị Hà

Nhân viên

5

Vũ Thị Tuyên

Nhân viên

6

Nguyễn Thị Chúc

Nhân viên

7

Nguyễn Xuân Nam

Nhân viên

8

Nguyễn Thị Vân Anh

Nhân viên

9

Nguyễn Văn Tùng

Nhân viên

10

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Nhân viên

11 Nguyễn Đình Thanh Nhân viên
12 Dương Văn Bính Nhân viên
13 Dương Văn Thiết Nhân viên
14 Nguyễn Thanh Ngọc Nhân viên
15 Văn Tiến Mạnh Nhân viên
16

Dương Thị Thúy Hà

Tổ trưởng

17

Phạm Thị Liên

Nhân viên

18
Nguyễn Thị Vững Nhân viên
19
Cao Thị Ngọc Nhân viên
20

Đào Việt Hòa

Nhân viên

21

Nguyễn Văn Lân

Nhân viên

22

Dương Văn Thanh

Nhân viên

23

Nguyễn Tiến Dũng

Nhân viên

24

Nguyễn Văn Anh

Nhân viên

25

Pham Hữu Tâm

Nhân viên

Tin mới hơn

Tin cũ hơn