Kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2017

- Thông báo số 115/TB-ĐHKTCN ngày 21/11/2017 v/v lập báo cáo kiểm kê tài sản.

- Quyết định số 274/QĐ-ĐHKTCN ngày 21/11/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp v/v thành lập hội đồng kiểm kê TSCĐ năm 2017.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn