Nhiệm vụ trọng tâm quý III - 2018

 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ III NĂM 2018

 

- Sửa chữa chống xuống cấp, sử dụng hiệu quả cơ sở vạt chất, các phòng thí nghiệm, phòng làm việc trong trường.

- Lập phương án sửa chữa và khai thác cơ sở vật chất và diện tích đất do trường ĐH KT&QTKD trả lại.

- Tiếp tục đầu tư, tăng cường khai thác hiệu quả các thiết bị thực hành thí nghiệm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn