Đầu tư mua sắm

 

1. Đầu tư mua sắm, sửa chữa nâng cấp thiết bị

- Các văn bản pháp quy của Nhà nước.

- Các quy định của đơn vị.

- Kế hoạch.

2. Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa

- Các văn bản pháp quy của Nhà nước.

- Các quy định của đơn vị.

- Kế hoạch.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn