Kết quả thực hiện

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC Y TẾ

(Từ tháng 1 đến tháng 10/2014)

I. Đánh giá chung

- Toàn tổ đảm bảo ngày công giờ công làm việc.

- Về chuyên môn, không để xẩy ra sai sót gì, mọi người đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó, ngạy khổ, bất kể ngày và đêm khi người bệnh gọi là có mặt kịp thời. Tham gia trực ngoài giờ 24/24 tại ký túc xá sinh viên kể cả ngày nghỉ.

 

II. Tổng số lượt khám, cấp thuốc

STT

Quý

Số lượt khám, cấp thuốc

1

I

1035

2

II

466

3

III

1141

 

Tổng số

2642

 

III. Thông báo kết quả khám sức khỏe sinh viên ra trường tháng 6/2013

1. Tổng số khám: 1325 người.

2. Phân loại sức khỏe:

STT

Phân loại

Số người

1

I

418

2

II

752

3

III

96

4

IV

28

5

V

31

 

Tổng số

1325

 

IV. Công tác bảo hiểm y tế sinh viên

- Tổng số sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2014-2015 là: 6291 người.

- Chiếm tỷ lệ: 83,62 %.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn